dic
30
2018

Hur många ägg är standardgivaren utvecklad Aggdonationegv

Att bli uppfattad snabbare med specialistlakare

  • Behandla snabbare med specialistlakare
  • Tvinga ett barn snabbare med kvalificerade sjukvardspersonal
  • Att ha en baby mycket snabbare med expertlakare
  • Att ha en baby snabbare med kvalificerade lakare
  • Tank mycket snabbare med specialiserade lakare
  • Upptack ett barn snabbare med professionella medicinsk personal

Ladda ner och installera en basal varme och livmoderhals mucus diagrammet

Du kommer att upptacka nar du gor dig redo for agglossning genom att kartlagga dina basala kroppstemperaturer (BBT) och livmoderhalsslem (CM).

For att gradera din CM och BBT maste du enkelt utfora foljande:

Fa dig en BBT eller fertilitetstemperaturmatare genom din lokala apotek.

Fa var basala kropps varmevarde och cervikal slemgraf att slutfora.

Kontrollera din CM och BBT varje dag och fyll i diagrammet. Innan du gar ur sangen ar det bast att gora det har pa morgonen.

For att kartlagga din CM och BBT, du fertilitetsbehandling utomlands kommer att behova utfora foljande:

Kop en BBT- eller virilitetstemperaturmatare fran ditt lokala apotek.

Nedladdning var basal kropps-temp och cervikal mucus diagram for att fylla i.

Titta pa CM och BBT varje dag och fyll i grafen eller diagrammet. Innan du gar ur sangen ar det bast att gora det har pa morgonen.

Behover du hjalp med att anvanda diagrammet? Fa vart lilla provschema och instruktioner.

Gradera din agglossning i nagra manader. Da kan du definitivt erkanna din struktur dar du kan effektivare chans att projicera din mest bordiga tid.

Nar du kartlagger din cykel ser du att det finns spik i din temperatur nar du har agglossat. Du kommer ocksa att observera att din slem kanns och ser ut som organisk aggcell whitened runt omkring en gang. Det ar dags att ha sexuell aktivitet!

Livsstilberedskapskontrolllista

Du har bestamt att det ar den perfekta tiden att borja alla dina familjemedlemmar. Men ar du forberedd? Du kan ge din bebis den basta headstart mojligt, genom att gora nagra livsstilsforandringar nu. Skriv ut var checklista och kolla in varje enskilt mal den dag du uppnar det. (For information om de bedomningar och kontroller du behover, se var faktiska beredskapslista.)

� Forbattra ditt dietprogram: Ratt diet ar mycket viktigt for att fa en naringsrik graviditet och en baby.

� Fa en halsosam vikt: helt enkelt att vara drastiskt over- eller undervikt kan paverka din skicklighet for att bli gravid och aven din barns halsa.

� Bygg (och folj!) En traningsstrategi: starta ett system eftersom du nu kan fortsatta genom att bara ett barn.

� Borja ta antioxidala vitaminer: se till att du har riklig vitamin b folsyra samt andra naringsamnen och vitaminer som din lilla maste ha.

� Stoppar och dricker, och far recept: 3 kan forsamra din skada och fertilitet din bebis.

� Ta bort miljopotential: ditt arbete ar formodligen inte sa sakert och gott medan du tror att det ar …

� Sluta anvanda preventivmedel: beroende pa vilken metod du anvander kan din kropp behova tid for att aterga till normal innan du kan bli gravid.

� Skaffa din ekonomi sa att: omvandling till pappa eller mamma bar en rejal prislapp – och mycket uppgift.

� Antag ditt alternativ genom att: se till att foraldraskapet faktiskt ar for dina rakning.

Escribe un comentario

Facebook SMScu

Menu Enviar SMS a Cuba